Header foto Ontdek zoveel meer

VVV Zeeland: dit is desastreus voor de sector

dinsdag 31 maart 2020

28-03-2020 Er moet zo snel mogelijk een noodfonds komen voor de toeristische sector. ,,Financiering voor gederfde inkomsten is noodzakelijk. De urgentie is zeer hoog”, schrijft directeur Erik van den Dobbelsteen van VVV Zeeland aan de Economic Board Zeeland.

De Veiligheidsregio besloot vrijdag dat maandag alle verblijfsrecreatie in de provincie op slot gaat. De VVV spreekt van ‘een lockdown van toeristisch Zeeland’. ,,Nodig voor de volksgezondheid van Zeeland, desastreus voor de sector. Zeeland wordt door de coronacrisis in het hart geraakt.”

De ondernemers komen daardoor in grote problemen. Ze hebben al kosten gemaakt en investeringen gedaan voor het nieuwe seizoen. ,,Het geld had vanaf eind maart (terug)verdiend moeten worden. Omzet die ondernemers in het seizoen niet maken, kunnen zij op een ander moment niet meer inhalen. Het is dus de vraag of ze de winter door kunnen komen.”

Bovendien gaat het om veel kleine familiebedrijven met een beperkt werkkapitaal. De sector is ook arbeidsintenstief en heeft veel vaste lasten en verplichtingen.

Snel noodfonds nodig

Een noodfonds is dan ook dringend noodzakelijk, aldus Van den Dobbelsteen. ,,Landelijke, lokale en regionale gelden dienen mijns inziens direct beschikbaar te komen. De lobby naar het kabinet dient verder geïntensiveerd te worden. Zeeland wordt in het hart geraakt. We zullen er meer dan ooit moeten zijn voor onze ondernemers.”

De VVV-directeur pleit ervoor ook vooruit te kijken en in te zetten op de toekomst. Juist nu moet Zeeland bepalen op wie zij zich gaat richten en met welk doel. Hij spreekt van een ‘hersteloffensief’. ,,Zo kunnen we deze crisis als kans benutten voor een nieuw toeristisch tijdperk en de transformatie naar een duurzaam herstel gezamenlijk in te zetten. Met andere woorden: kiezen voor kwaliteitstoerisme.”

Timing is cruciaal

Daarvoor zou direct een regiegroep in het leven moeten worden geroepen, met ondernemers, toeristische experts en overheden. Ook is er extra geld nodig om ervoor te zorgen dat het toerisme zich zo snel mogelijk kan herstellen. ,,We moeten als bestemming Zeeland klaar zijn om een dergelijk offensief onmiddellijk te kunnen starten zodra het weer mogelijk is. Timing is cruciaal.”

« Terug