Header foto Ontdek zoveel meer

Start transitiemanagers

vrijdag 13 maart 2020

Begin maart zijn Eduard Pieter Oud en Toon Smolders als transitiemanagers gestart bij VVV Zeeland. Samen met directeur-bestuurder Erik van den Dobbelsteen vormen zij het transitieteam dat moet zorgen voor een goede overdracht en borging van de diverse VVV Zeeland taken, activiteiten en medewerkers richting een nieuw op te richten overkoepelende organisatie Zeeland Partners (werknaam) en maken zij afspraken met gemeenten over de lokale inbedding van informatiepunten in het licht van gastvrijheidsbeleving.

Ten aanzien van de VVV Zeeland taken zijn door de stuurgroep de volgende zaken benoemd:
* Toeristische marketing
* Ondersteuning gemeentelijke informatiepunten
* Routenetwerken
* Digitale infrastructuur

In compacte tijd zullen de transitiemanagers inventariserende gesprekken hebben binnen en buiten de organisatie met de diverse stakeholders om zo in gezamenlijkheid tot een plan van aanpak te komen plus een onderlinge taakverdeling van de diverse aspecten binnen de drie teamleden. Het streven is om per 1 januari 2021 de transitie volledig afgerond en overgedragen te hebben. De transitiemanagers zullen uiteraard ook nauw overleg hebben met de kwartiermaker aan provinciale zijde, waar momenteel voor geworven wordt. Hopelijk wordt op korte termijn bekend wie dit wordt.

Profiel Eduard Pieter Oud
Ruim 25 jaar werkzaam als specialist in toerisme bij diverse VVV’s, Destinatie- en Citymarketing organisaties. In managementfuncties heeft hij veel ervaring opgedaan in organisatieontwikkeling en publiek-private financiering. Hij was mede verantwoordelijk voor verschillende fusies en reorganisaties bij onder andere VVV Alkmaar en toeristische marketing voor Bergen, Egmond en Hoorn, Toerisme en Congresbureau Amsterdam en Amsterdam Marketing (nu Amsterdam & Partners) en daarbij verantwoordelijk voor samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Per 2018 is hij verbonden aan Respons, een gespecialiseerd onderzoeks- en adviesbureau voor evenementen, toerisme en citymarketing in Amsterdam. Hij voert interim opdrachten uit, recentelijk nog voor Alkmaar Marketing, Hoorn Marketing, VVV Tilburg en DMO Holland boven Amsterdam.

Profiel Toon Smolders
Reeds 40 jaar werkzaam op het gebied van personeel en organisatie, waarvan ruim 17 jaar in diverse leidinggevende functies, onder meer bij uitgeverij VNU. Sinds 1999 actief als consultant en interim manager in profit en non-profit organisaties, met name voor opdrachten op het gebied van strategie, veranderings- en herstructureringsprocessen. Beide heren hebben eerder vergelijkbare trajecten op destinatiegebied samen begeleid.

« Terug